Avel

Skötsel av denna nybörjarödla

Könsbestämning

Att könsbestämma en leopardgecko kan vara svårt för den som inte är van, så tveka inte att be om hjälp av någon mer erfaren för att det ska bli rätt och din gecko inte ska stressas i onödan.

Du behöver titta på hur det ser ut i området nära kloaken. Kloaken är den kroppsöppning som geckon använder för både urin, avföring och sexuell reproduktion, och den sitter på undersidan av geckon, vid svansroten. Nära kloaken, mot bakbenen till, finns en serie av porer som bildar ett V-mönster. Hos en könsmogen hane är porerna stora och tydliga. Honans porer är mindre och svåra att urskilja.

Enklaste sättet att granska det här området utan att stressa geckon alltför mycket är vanligen att placera den i en genomskinlig behållare så att man kan granska den utan att behöva hålla fast den och vända den upp och ned. (Tänk på att en rädd gecko kan tappa sin svans.) Lyft behållaren över ditt huvud och granska geckon underifrån.

avel leopardgecko

När blir leopardgeckon könsmogen?

Leopardgeckos utvecklas snabbt från nyckläckta till vuxna, och de brukar bli könsmogna när de är ungefär ett år gamla. Vanligen är hanarna redo att para sig långt innan honorna. Rekommendationen är att även om honan är könsmogen ska man vänta tills hon är minst två år, för att hon ska vara i så bra skick som möjligt för att varken riskera hennes eller avkommans hälsa och välmående. Äggen är förhållandevis stora och äggläggningen kan vara svår för en ung hona. Att odla på en ung hona kan också hindra hennes tillväxt.

Det är vanligt att unga honor lägger ägg som inte kan fertiliseras. Inom några veckor efter äggläggningen angrips de av svamp och bryts ned.

Tänk också på att en hona och hane som hålls i samma terrarium kan slåss med varandra, och om honan är alltför liten och svag kan hon bli allvarligt skadad och dö.

Parning

Den vanligaste säsongen för parning och äggläggning är senvinter och tidig vår.

Under parningsleken biter hanen i honans nacke. De placerar sina kloaker mot varandra och parar sig.

Äggutveckling inne i honan

I takt med att de befruktade äggen utvecklas inuti honan kommer hon att gå upp i vikt, och i vissa fall kan man till och med se de två äggen bukta innanför magskinnet.

Det är viktigt att hon får en näringsrik kost och ingen stress. Låt henne bo i ett eget terarium där hon inte kan bli attackerad av andra leopardgeckos.

Äggläggning

När honan börjar bli redo att lägga ägg gräver hon ett hål i bottensubstratet. Hon lägger de två äggen däri och täcker sedan över dem igen. Som ägare märker man vanligen att äggläggnignen har skett genom att bottensubstratet har spritts omkring mer än vanligt.

leopardgecko avel

Äggutveckling utanför honan

Leopardgeckoodlare brukar ta bort äggen ur terrariet för att placera dem i en fuktigare och mer skyddad miljö. Om äggen torkar ut dör ungarna.

Viktigt: När du flyttar äggen, håll dem i exakt samma position som de låg i substratet.

Att ha äggen i en äggruvare

  1. Placera 5-8 cm substrat på botten av en behållare. Den ska ha lock och lufthål, så att miljön är säker och luft kan cirkulera.Substratet kan till exempel vara sand, vermiculite eller torv. Jag föredrar vermiculite eftersom jag tycker att det är enklast att ha koll på fuktigheten med vermiculite.

    Om du använder en genomskinlig behållare kan du se äggen utan att öppna locket och störa luftfuktigheten.

  2. Substratet ska vara fuktigt, men inte blött. Om du kramar det ska det inte komma vattendroppar ur det.
  3. Begrav äggen ungefär halvvägs ned i substratet, i samma position som de låg i terrariet.

Håll substratet fuktigt, men inte blött. För mycket vatten gör att det utvecklas svampar som attackerar äggen. För lite vatten gör att äggen torkar ut och ungarna dör. Om du behöver tillsätta nytt vatten under ruvningsperioden, gör det mycket varsamt, droppe för droppe.

Att hålla rätt temperatur hos äggen är viktigt. Om temperaturen sjunker under 24 grader C eller går över 35 grader C är det hög risk för att ungarna dör. Temperaturen påverkar också könet. I spannet 25.5-26.5 blir det mest honor. I spannet 31-33 grader C blir det mest hanar.

Temperaturen påverkar också hur lång tid det tar för ungarna att bli redo att kläckas. I det högre spannet kan de kläckas så snart som sex veckor efter äggläggnignen, medan ägg i det lägre temperaturspannet kan ta uppmot 12 veckor på sig.

Min gecko bor ensam men har lagt ägg???

Honorna kan producera och lägga ägg även om de inte har parat sig. Dessa ägg är inte fertiliserade och några ungar blir det inte. Inom några veckor efter äggläggnignen angrips äggen av svamp som bryter ned dem.